Top 10: Dark Finishes

“Các màu tối hơn đang quay trở lại. Bạn sẽ nhận thấy các tông màu gỗ phong phú hơn, ấm hơn kết hợp với các lớp hoàn thiện tối hơn, bão hòa hơn. Rất nhiều kết cấu sẽ hiển thị theo mọi cách.”